Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihnen ein Höchstmaß an Serviceleistungen zu bieten, einschließlich maßgeschneiderter Dienstleistungen. Wenn Sie die Website nutzen, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, werden diese auf Ihrem Endgerät abgelegt. Detaillierte Informationen finden Sie unter SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE UND VERWENDUNG VON COOKIES. OK, verstanden
home | site map
      


 

Składki

Uchwała Walnego Zgromadzenia Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”

Nr 2/01/04
Z dnia
16 stycznia 2004

W sprawie

Wysokości oraz terminów uiszczania składek członkowskich

Walne Zgromadzenie Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” w dniu przyjmuje wysokość składek członkowskich w następującej wysokości


1. Samorządy 0,10 zł od mieszkańca
2. Hotele 5 zł od miejsca noclegowego
3. Restauracje 2 zł od miejsca konsumpcyjnego
4. Muzea 0,05 zł od biletu
5. Osoby fizyczne 60 zł/ rok
6. Organizacje non profit 240 zł/ rok
7. Gospodarstwa agroturystyczne 60 zł/ rok
8. Pozostałe podmioty gospodarcze 600/ rok
9. Schroniska Młodzieżowe 60 zł/ rok


Składki członkowskie uiszcza się do 31 stycznia każdego roku, z wyjątkiem roku 2004, w wysokości conajmniej 50 % wysokości składki oraz do dnia 31 lipca pozostalłą część. W roku 2004 składką w wysokości co najmniej 50 % wysokosci składki należy uiścić do dnia 31 marca br. a pozostałą część do 31 lipca br.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


ProtokolantPrzewodniczący Walnego Zgromadzenia
Działalność biura PCIT finansowana z dotacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i z dotacji Urzędu Miasta Gniezno