Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
home | site map
      


 

Składki

Uchwała Walnego Zgromadzenia Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”

Nr 2/01/04
Z dnia
16 stycznia 2004

W sprawie

Wysokości oraz terminów uiszczania składek członkowskich

Walne Zgromadzenie Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” w dniu przyjmuje wysokość składek członkowskich w następującej wysokości


1. Samorządy 0,10 zł od mieszkańca
2. Hotele 5 zł od miejsca noclegowego
3. Restauracje 2 zł od miejsca konsumpcyjnego
4. Muzea 0,05 zł od biletu
5. Osoby fizyczne 60 zł/ rok
6. Organizacje non profit 240 zł/ rok
7. Gospodarstwa agroturystyczne 60 zł/ rok
8. Pozostałe podmioty gospodarcze 600/ rok
9. Schroniska Młodzieżowe 60 zł/ rok


Składki członkowskie uiszcza się do 31 stycznia każdego roku, z wyjątkiem roku 2004, w wysokości conajmniej 50 % wysokości składki oraz do dnia 31 lipca pozostalłą część. W roku 2004 składką w wysokości co najmniej 50 % wysokosci składki należy uiścić do dnia 31 marca br. a pozostałą część do 31 lipca br.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


ProtokolantPrzewodniczący Walnego Zgromadzenia
Działalność biura PCIT finansowana z dotacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i z dotacji Urzędu Miasta Gniezno