Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
home | site map
      


 

Cystercian Trail

Cystersi – katolicki zakon kontemplacyjny. Oddzielony od benedyktynów, założony w 1098 roku. W przeciwieństwie do klasztorów benedyktyńskich, klasztory cysterskie zakładano na równinach, często przylegających do bagien, rzek i jezior. Około 1153 roku powstaje klasztor w Łeknie, ufundowany przez rycerza Zbyluta z Pałuk. Do cystersów należał drewniany kościół św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim, wzniesiony w XIII wieku. Najcenniejszym zabytkiem tego kościoła jest polichromia zdobiąca jego wnętrze. Malowidła przedstawiają sceny z życia św. Mikołaja.

Pod koniec XV wieku cystersi przenoszą się z Łekna do pobliskiego Wągrowca.

Wybudowano kościół klasztorny, klasztor, refektarz i kapitularz. W pobliżu klasztoru budynek dawnej „ opatówki”- obecnie Muzeum Regionalne w Wągrowcu.
Działalność biura PCIT finansowana z dotacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i z dotacji Urzędu Miasta Gniezno